Onderwijs

ONDERWIJS

Het onderwijs is één van de belangrijkste activiteiten in de moskee. Er zijn wekelijks meer dan 150 leerlingen die lessen volgen. Wat willen we onze kinderen meegeven? Wat hebben kinderen die vanaf hun vijfde tot en met hun vijftiende levensjaar les hebben gevolgd geleerd? Wij denken zaken omtrent het volgende:

  • Qoran leren lezen
  • Qoran memoriseren
  • Arabische taal (spreken, schrijven en basis grammatica)
  • Geloofsleer (basis Aqiedah)
  • Islamitisch gedrag (Adaab)
  • Islamitische jurisprudentie (Fiqh)
  • Biografie van de Profeet (Sierah)
  • Verhalen van de Profeten
  • Islamitische identiteit

Met deze bagage zou elke leerling in staat moeten zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving met de behoud van de eigen islamitische identiteit!

Eenieder – de onderwijscommissie, het onderwijsteam (de docenten, assistenten en conciërges), de leerlingen en met name de ouders – moeten weten wat de onderwijsstof en het onderwijsprogramma is. Ook moeten alle regels bekend zijn en is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden. Wij proberen deze regels het aankomende schooljaar in een schoolgids op te stellen. Bovendien is het de bedoeling om alle informatie rondom het rooster, het huiswerk en de aan en/of afwezigheids­registratie te organiseren via een digitale leeromgeving. Wij willen dat dit aankomend schooljaar kan worden gerealiseerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de onderwijscommissie uw aanspreekpunt.

gallery-5

SCHOOLGIDS

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van de schoolgids…

DIGITALE LEEROMGEVING

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van de digitale leeromgeving…

INSCHRIJVEN

Alle kinderen – van minimaal 5 tot maximaal 15 jaar –  moeten zich inschrijven voor het nieuwe schooljaar (dus ook degenen die al eerder les hebben gevolgd). Deze website speelt een centrale rol in de registratie van de inschrijving voor het kinderonderwijs. De inschrijfperiode is vastgesteld van 01 mei 2023 tot 30 juni 2023. Degenen die te laat inschrijven kunnen geen aanspraak maken op het volgen van de reguliere lessen.

LET OP: betaal je geen contributie (€60 per jaar voor ongehuwden en €120 voor gehuwden) dan wordt je inschrijving niet geaccepteerd en krijg je het betaalde inschrijfgeld (€50 per kind tot max. €100 voor twee of meer kinderen) terug. Betaal dus eerst de contributie voordat je hieronder klikt op inschrijven. Als de betaling van de contributie en/of het inschrijfgeld niet is voldaan voor 01 juli 2023, dan kunt u zich later in het jaar (of gedurende het schooljaar) niet meer inschrijven! Degenen die niet via de website kunnen inschrijven, kunnen een mail sturen naar: info@moskeeleeuwarden.nl voor het maken van een afspraak.

Inschrijven