Donaties

DONATIES

INKOMSTEN

De moskee wordt draaiende gehouden door de vrijwillige donaties van de bezoekers. Onze moskee ontvangt geen gelden van binnenlandse of buitenlandse organisaties. Er is geld nodig voor de vaste lasten, de verbouwing en de toekomst(ige nieuwbouw). Wij willen via deze weg een beroep doen op allen die dit lezen om gul te geven voor deze goede zaak. Door te doneren investeer je in jezelf, voor je nakomelingen en bouw je aan je hiernamaals. Wij zijn blij met elke donatie ongeacht de hoeveelheid.

Allah – Verheven en Almachtig – heeft gezegd: “Wie is het die aan Allah een goede lening geeft (door aan liefdadigheid uit te geven)? Hij zal het dan voor hem verdubbelen en hij krijgt een voortreffelijk loon (het Paradijs). En onze geliefde Profeet Mohamed – vrede en zegeningen zij met hem – heeft gezegd: “Degene die een moskee helpt bouwen al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs”.

SCHENKEN

  • CONTANT

U kunt aan de bovengenoemde doeleinden voldoen door contant te betalen aan één van de bestuursleden in het kantoor. Bij voorkeur aan de penningmeester. Het liefst zouden we zien dat alle betalingen via de bank verlopen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, dan kunt u hieronder lezen hoe dat moet.

  • VIA DE BANK

U kunt ook betalen via de bank. Maak een keuze uit de drie genoemde doeleinden. Kies voor het juiste bedrag (en geef in de omschrijving aan om wat voor soort betaling het gaat) en maak dat over op de naam en rekening van:

  • Stichting Marokkaans Religieus Centrum
  • NL08 RABO 0133 0415 22
  • VIA iDEAL

U kunt ook betalen via iDEAL. Maak een keuze uit één van de drie bovenstaande doeleinden. Selecteer hiernaast de bank waarmee u via iDEAL wilt doneren. Voer het bedrag in en klik op de knop ‘Doneren’. U wordt doorverwezen naar een beveiligde betaalomgeving van uw bank, volg de instructies en uw donatie wordt afgerond.

Moge Allah – Verheven en Almachtig – je rijkelijk belonen en vele zegeningen geven in het wereldse leven en in het hiernamaals. Ameen.

DOELEINDEN

De besteding wordt financieel verantwoord in de begroting. Aan het eind van het jaar wordt de begroting in de moskee gepresenteerd. U kunt ervan uitgaan dat het met zorg wordt besteed. U kunt kiezen uit de volgende zaken om een betaling uit te voeren:

1. JAARLIJKS VERWACHTE DONATIE (‘contributie’)
  • Getrouwd: €10,- per maand
  • Ongetrouwd: €5,- per maand
  • Voor asielzoekers of voor personen met een kleine beurs geldt dat zij in overleg een aangepast bedrag kunnen afspreken.
2. TOEKOMSTIGE NIEUWBOUW

Hoogte is ongelimiteerd.

3. OVERIGE DONATIES (aalmoes/sadaqah)

Hoogte is ongelimiteerd.

iDEAL